Giới thiệu bản thân

Tôi tên là: Huỳnh Minh Khai

Giáo viên THCS Thị Trấn Cầu Kè, Trà Vinh

Đại Hoc Sư Phạm Toán, Tin học, Anh Văn

Địa Chỉ: Khóm 1, Thị Trấn Cầu Kè, Trà Vinh

ĐT: 01229856375 or 0743814505

Email: huynhminhkhai2@gmail.com

Các Website:

  1. http://violet.vn/Thaykhai63/
  2. https://huynhminhkhai.wordpress.com/
  3. https://sites.google.com/site/thaykhai63/
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: